Voor juristen

De Juristenkamer biedt een professionele en uitdagende werkomgeving voor juristen. Er is een goed uitgeruste bibliotheek en er zijn rustige werkplekken. De Juristenkamer is ook een ontmoetingsplaats voor zelfstandig gevestigde juristen. Zelfstandig gevestigde juristen die geïnteresseerd zijn in aansluiting bij de Juristenkamer kunnen daarover bij een van de oprichters nadere informatie inwinnen.

Onderling overleg en het delen van kennis tussen zelfstandig gevestigde juristen is cruciaal om te kunnen adviseren op het hoogste niveau en om zich te kunnen meten met andere juridisch specialisten, zoals advocaten.

Om de onderlinge contacten te stimuleren, vindt op gezette tijden een juristenlunch plaats. Op uitnodiging van de aangesloten juristen lunchen juristen, steeds in wisselende samenstelling, met elkaar en worden praktijkcases besproken. Zelfstandig gevestigde juristen mogen hun interesse voor deelname aan de juristenlunch natuurlijk kenbaar maken. De data van de Juristenlunches staan vermeld op de agenda.

Regelmatig wordt er in de Juristenkamer door een jurist of gastspreker een lezing gegeven voor ondernemers en particulieren over een actueel onderwerp. In de agenda staan de komende onderwerpen vermeld.