Lidmaatschappen

NEVOA

De juristen die zijn aangesloten bij de Juristenkamer, zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor bedrijfsjuridisch adviseurs, de NEVOA. Deze vereniging kent een verplichting tot permanente educatie, beroepsregels en tuchtrecht. De aangesloten juristen hanteren de uniforme algemene voorwaarden van NEVOA. Om deze voorwaarden te lezen en downloaden klik NEVOA-Algemene-Voorwaarden-2018.

VvA

De Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin – arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht – te maken hebben. De VvA heeft als doel het bevorderen van de kennis en de ontwikkeling van het Nederlandse Arbeidsrecht. De VvA verzorgt voor haar leden een aantal discussiebijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten worden inleidingen gehouden over actuele ontwikkelingen of problemen in het arbeidsrecht.

Alle juristen van de Juristenkamer zijn lid van de VvA. Meer weten? Volg de volgende link: www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl

MfN

De Mediators federatie Nederland (MfN) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Het MfN biedt een duidelijke standaard naar de markt.

Het MfN voorziet in Reglementen en Modellen, een door de Markt en de Rechtspraak erkend register van mediators, promoot mediation en onderhoudt contacten met relevante instellingen, bedrijven en overheden. Daarnaast is het MfN een professioneel, ondersteunend bureau dat naast de uitvoering van het kwaliteitsstelsel dagelijks voorlichting en onderseuning biedt aan gebruikers van mediation en aan mediators.

Claire Vendel is MfN-registermediator.

NMv

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) behartigt de belangen van ruim 2.400 professionals en is daarmee de grootste beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, een betere rechtspositie van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de speerpunten van de NMv.

Claire Vendel is lid van de NMv. Meer weten? Klik hier.

RMA

De Rotterdamse Mediators Associatie (RMA) is een vereniging van professionele, zelfstandige mediators in de regio Rotterdam.

De RMA fungeert als platform en aanspreekpunt voor mensen en bedrijven die op zoek zijn naar een geschikte mediator én voor de mediators in de regio. Het doel van de vereniging is het bevorderen van oplossing van geschillen door middel van mediation en het behartigen van de belangen van in de regio Rotterdam gevestigde mediators. De vereniging fungeert als platform en aanspreekpunt in de regio Rotterdam voor zowel mediators als andere geïnteresseerden, organiseert bijeenkomsten, geeft voorlichting en voorziet desgevraagd in mediators. Tevens onderhoudt zij contacten met andere bij mediation betrokken organisaties, zoals de Mediatorsfederatie Nederland (MfN),  de NMV (Nederlandse Mediators Vereniging), het  Internationaal ADR Register en uiteraard andere regionale mediatorsverenigingen.

Claire Vendel is lid van de RMA. Meer weten over de RMA? Volg deze link > www.rotterdammediation.nl

SKM

De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI), beheert en onderhoudt het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN): het MfN-register.

MfN houdt het register van mediators en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. Het MfN-register (het voormalig NMI-register) is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. MfN streeft er naar om het register de status te geven van wettelijk register.

De belangrijkste taken van de Stichting Kwaliteit Mediators zijn registerbeheer en de uitvoering van het kwaliteitsstelsel. Hieronder vallen onder andere:

  • In- en uitschrijven MfN-registermediators
  • Permanente Educatie (PE)
  • Erkenning en accreditatie opleidingen
  • Peer Review
  • Condities (reglementen en modellen) waaronder MfN-registermediator werkzaam is

Claire Vendel is ingeschreven bij het SKM. Voor meer informatie over de SKM verwijzen wij u naar mfnregister.nl/over-skm-mfn

GAM

De Groep Arbeidsmediation bestaat uit ongeveer 50 enthousiaste en professionele mediators. Deze mediators zijn allen specialisten in het bemiddelen bij arbeidsconflicten. Binnen de werkgroep wisselen zij onderling inzichten en ervaringen uit en brengen zo hun kwaliteit als mediator op een hoger plan. De groep onderhoudt goede contacten met de Mediators federatie Nederland en de Nederlandse Mediatorsvereniging.

Claire Vendel is lid van de GAM. Voor meer informatie over de GAM verwijzen wij u naar Groep Arbeidsmediation | Mediators Federatie – Kwaliteitsregister Nederland