Privacyrecht (AVG)

Onder het privacyrecht vallen diverse juridische kwesties  waar u als ondernemer tegenaan kunt lopen. Het gaat onder andere om de naleving van privacywetgeving zoals de AVG, de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, privacy bij koop op afstand, het toepassen van privacybeleid binnen de arbeidsrechtelijke context en  het beoordelen en opstellen van cookie- & anti spamwetten.

U kunt de bedrijfsjuridisch adviseurs van de Juristenkamer benaderen voor bijvoorbeeld:

  • het scannen van en adviseren van uw organisatie aan de geldende privacyregels;
  • het implementeren van privacybeleid binnen uw organisatie, waaronder het opstellen van de benodigde AVG documentatie;
  • het opstellen en beoordelen van verwerkersovereenkomsten;
  • het opstellen van passend personeelsbeleid en het implementeren van privacy aspecten in de arbeidsvoorwaarden;
  • het adviseren over de juridische privacyaspecten bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.