De Juristenkamer is een samenwerkingsverband tussen zelfstandig gevestigde juristen. Binnen dit samenwerkingsverband ligt de nadruk op het onderling delen van kennis, kosten en kantoor. Voor de aangesloten juristen creëert de Juristenkamer – onder behoud van ieders zelfstandigheid en een gescheiden praktijkvoering – een omgeving waar het prettig werken is.

Bij de Juristenkamer zijn uitsluitend juristen aangesloten die jarenlange ervaring hebben opgedaan binnen hun vakgebied, die de taal spreken van ondernemers en die in staat zijn multidisciplinair te werken met andere beroepsgroepen, zoals accountants, fiscalisten en pz functionarissen. De juristen zijn betrokken bij de bedrijfsactiviteiten van de ondernemers die zij bijstaan, waardoor zij proactief kunnen adviseren over de juridische vereisten rondom de bedrijfsvoering.

Onze expertises

Bij de Juristenkamer kunnen ondernemers en particulieren terecht voor juridisch advies en mediation op verschillende rechtsgebieden. De aangesloten juristen hebben zich gespecialiseerd op de volgende rechtsgebieden:

  • Arbeidsrecht – Het arbeidsrecht omvat zowel het arbeidsovereenkomstenrecht als het ontslagrecht.
  • Huurrecht – Op het terrein van huurrecht ligt de expertise van de juristen met name op het gebied van huur van bedrijfsruimte.
  • Contractenrecht – Het contractenrecht omvat de contractuele verhoudingen tussen natuurlijke- en/of rechtspersonen onderling.
  • Ondernemingsrecht – Het ondernemingsrecht ziet op alle rechtsvormen, zoals een besloten vennootschap (bv), maar ook de vennootschap onder firma, stichting en coöperatie.
  • Privacyrecht – Het privacyrecht ziet op juridische vraagstukken met betrekking tot persoonsgegevens en de verwerking daarvan in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Mediation – Naast juridisch advies biedt de Juristenkamer ook de mogelijkheid om zakelijke geschillen op te lossen door mediation. Onder leiding van een onafhankelijke mediator worden geschillen de partijen zelf opgelost, in plaats van een gang naar de rechter te moeten ondernemen.

Lid van: