Boswinkel Arbeidsrecht Advies

Boswinkel Arbeidsrecht Advies is de onderneming van mr Fieke Boswinkel (1965). Zij studeerde Nederlands Recht (privaatrechtelijke afstudeervariant) in Rotterdam. Daarnaast deed zij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (2001), de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (2007) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tal van andere studies op het gebied van arbeidsrecht.

Fieke Boswinkel heeft ruime ervaring opgedaan binnen de rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Zij begon in 1995 als griffier bij de Rechtbank Dordrecht. Vanaf 2001 was zij werkzaam bij Deloitte Juridisch Adviseurs, waar zij laatstelijk als Manager, cliënten uit de nationale markt op arbeidsrechtelijk gebied – in meest brede zin van het woord – en op overige  ondernemingsrechtelijke gebieden adviseerde. Op 1 augustus 2007 richtte zij haar onderneming Boswinkel Arbeidsrecht Advies op.

Juridisch Advies

Cliënten van Boswinkel Arbeidsrecht Advies zijn doorgaans mkb ondernemers, die geen bedrijfsjurist in dienst hebben maar die zich wel gesteld zien voor een toenemende juridisering van de praktijk. Boswinkel Arbeidsrecht Advies biedt aan mkb-ondernemingen de rechtstreekse toegang tot de specialistische kennis en ervaring die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van mkb-ondernemingen. Al naar gelang de behoefte, worden op regelmatige basis alle lopende juridische zaken doorgenomen, op de rit gezet of uitgewerkt. Deze manier van werken brengt een grondige kennis van het reilen en zeilen van de onderneming met zich mee, waardoor er als het nodig is snel geschakeld kan worden. Verder kunnen door een goede en tijdige vastlegging van juridische zaken geschillen worden voorkomen, waardoor kostbare tijd wordt bespaard en procedures kunnen worden voorkomen.

U kunt bij Boswinkel Arbeidsrecht Advies onder meer terecht voor:

  • het opstellen, beoordelen of actualiseren van arbeidsovereenkomsten
  • het opstellen, beoordelen of actualiseren van arbeidsvoorwaardenreglementen
  • advies over de wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • advies over werken met oproepkrachten en ZZP’ers
  • het opstellen, beoordelen of advies over de naleving van bijzondere bedingen, zoals een concurrentiebeding of relatiebeding
  • het treffen van minnelijke regelingen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, inclusief opstellen vaststellingsovereenkomst
  • het begeleiden op arbeidsrechtelijk gebied van reorganisaties en bedrijfsovernames en uitvoeren van een arbeidsrechtelijk due diligence onderzoek.

Boswinkel Arbeidsrecht Advies wordt vaak ingeschakeld bij ziekte en verzuim van werknemers (1ste, 2e en 3e ziektejaar). Boswinkel Arbeidsrecht Advies helpt werkgevers met de re-integratie tijdens ziekte en geeft aan wat de werkgever en werknemer in de eerste 2 ziektejaren moeten doen. Ook adviseert Boswinkel Arbeidsrecht Advies bij een stagnerende re-integratie. Legt het UWV een werkgever een loonsanctie op wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen dan kan Boswinkel Arbeidsrecht Advies de werkgever begeleiden met een bezwaarschriftprocedure bij het UWV.

Ook particulieren worden tot de cliëntenkring gerekend. Veelal gaat het dan om arbeidszaken, bijvoorbeeld om advisering bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of bij een (dreigend) ontslag.

Mocht het nodig zijn, kan voor de kamer van kantonzaken van de Rechtbank als gemachtigde worden opgetreden.

Boswinkel Arbeidsrecht Advies hanteert voor juridisch advies diensten de algemene voorwaarden van de NEVOA, die van toepassing zijn op alle contractuele relaties die in dat kader worden aangegaan.