Contractenrecht

Het contractenrecht is een vrij breed rechtsgebied, dat zich niet goed laat afbakenen. Daarom is het makkelijker om een aantal  contracten bij de naam te noemen, waarbij de aangesloten juristen onlangs betrokken zijn geweest. U kunt daarbij denken aan de advisering daarover, het opstellen of wijzigen daarvan, of bij de beëindiging daarvan.

  • Raamovereenkomst  / koopovereenkomst
  • Overeenkomst van opdracht
  • Managementovereenkomst
  • Algemene voorwaarden
  • Geldleningsovereenkomst
  • Bruikleenovereenkomst
  • Consignatiecontract
  • Aanneming van werk en onderaanneming

Hiernaast zijn de juristen ook regelmatig betrokken bij de incasso van openstaande vorderingen, debiteurenbeheer en het bedingen van zekerheden, zoals borgtocht, verpandingen en cessie van vorderingen.