Vendel Juridisch Advies & Mediation

Vendel Juridisch Advies & Mediation is de onderneming van mr Claire J. Vendel (1967). Zij studeerde Nederlands Recht (privaatrechtelijke afstudeervariant) in Rotterdam. Daarnaast deed zij de Beroepsopleiding Advocatuur (1992), de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (1999) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tal van andere studies op het gebied van arbeidsrecht, agentuur en distributie, contractenrecht, algemene voorwaarden, civiel proces en bewijsrecht, medezeggenschapsrecht en huurrecht. In 2010 heeft zij de door het MfN erkende opleiding tot mediator gevolgd bij opleidingsinstituut Dialogue te Rotterdam, waar zij is getraind in het leiden en begeleiden van mediationprocessen.

Claire Vendel heeft ruime ervaring opgedaan binnen de advocatuur en het bedrijfsleven op seniorposities. Zij begon in 1991 als advocate bij Van der Steenhoven Kolle & Gilhuis te Dordrecht. Na 4 jaar maakte zij de overstap naar Deloitte Juridisch Adviseurs, waar zij 9 jaar, laatstelijk als vakdirecteur, landelijk verantwoordelijk was voor de vaktechniek binnen Deloitte Juridisch Adviseurs. Daarnaast werkte zij binnen Deloitte Juridisch Adviseurs als Senior Manager, waarbinnen haar werkzaamheden bestonden uit juridische advisering van cliënten uit de nationale markt op arbeidsrechtelijk gebied – in meest brede zin van het woord – en op overige  ondernemingsrechtelijke gebieden. Op 1 juni 2005 richtte zij haar onderneming Vendel Juridisch Advies (later: & Mediation) op.

Claire Vendel is lid van NEVOA, beroepsvereniging voor bedrijfsjuridisch Adviseurs, lid van de Nederlandse vereniging voor Arbeidsrecht, lid van de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv), de Rotterdamse Mediators Associatie (RMA), de Groep Arbeidsmediator (GAM), Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Binnen NEVOA was Claire Vendel van 2005 t/m 2017 bestuurslid (secretaris) met als portefeuille vaktechniek. Ook is zij voorzitter van de klachtencommissie van de Ridderkerkse woningcorporatie Wooncompas (voorheen Woonvisie). Als vrijwilligster was Claire Vendel van 2010 tot 2022 actief als buurtbemiddelaar.

Juridisch Advies

Cliënten van Vendel Juridisch Advies & Mediation zijn doorgaans mkb ondernemers, die geen bedrijfsjurist of interne mediator in dienst hebben maar die zich wel gesteld zien voor een toenemende verjuridisering van de praktijk en geconfronteerd worden met conflicten op de werkvloer of met zakelijke relaties.  Vendel Juridisch Advies & Mediation biedt aan mkb-ondernemingen de rechtstreekse toegang tot de specialistische kennis en ervaring die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van mkb-ondernemingen. Al naar gelang de behoefte, worden op regelmatige basis alle lopende juridische zaken doorgenomen, op de rit gezet of uitgewerkt. Deze manier van werken brengt een grondige kennis van het reilen en zeilen van de onderneming met zich mee, waardoor er als het nodig is snel geschakeld kan worden. Verder kunnen door een goede en tijdige vastlegging van juridische zaken geschillen worden voorkomen, waardoor kostbare tijd wordt bespaard en procedures kunnen worden voorkomen.

Ook particulieren worden tot de clientenkring gerekend. Veelal gaat het dan om arbeidszaken, bijvoorbeeld om advisering bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of bij een (dreigend) ontslag.

Mocht het nodig zijn, kan voor de kamer van kantonzaken van de Rechtbank als gemachtigde in arbeidszaken, huurzaken of geldvorderingen worden opgetreden.

Voor juridische advies diensten wordt een opdracht aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de NEVOA van toepassing zijn.

Mediation

Als alternatief voor geschillenbeslechting via de rechter, biedt Vendel Juridisch Advies & Mediation aan ondernemingen en/of particulieren de mogelijkheid om via bemiddeling van een mediator een aanvaardbare oplossing te vinden van een geschil tussen partijen. Het grote verschil met een procedure via de rechter is dat partijen op inhoudsniveau de baas blijven in het conflict en zelf verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. De mediator brengt de communicatie tussen partijen weer op gang en biedt hen andere invalshoeken bij het zoeken naar een oplossing van het conflict, maar blijft inhoudelijk op afstand, zodat de partijen zelf hun conflict kunnen oplossen. Daarbij stelt de mediator zich onafhankelijk en onpartijdig op.

Claire Vendel is MfN-registermediator. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register;
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator;
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator;
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak;
  • voldoende ervaring heeft;
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie).

Voor mediation wordt een op maat gesneden mediationovereenkomst aangegaan, waarop het MfN Mediationreglement en de MfN Gedragsregels van toepassing zijn.