Scales Legal B.V.

Scales Legal B.V. is de onderneming waarin mr. Jeroen E. Missaar (1967) sinds 1 april 2018 zijn juridische praktijk uitoefent. Jeroen studeerde Nederlands Recht (bedrijfsjuridische afstudeervariant) in Rotterdam. Jeroen heeft sinds zijn start in de juridische praktijk in 1992 naast talrijke nationale en internationale juridische verdiepingsopleidingen, ook enkele marketingopleidingen genoten (NIMA A/B), de opleiding tot music publisher en een module internationaal belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jeroen Missaar heeft in 1992 bij het toenmalige advocatenkantoor Trenité Van Doorne voor Bas Steins Bisschop gewerkt. Aansluitend is hij in dienst getreden van Paardekooper & Hoffman (tegenwoordig Mazars) in de juridische praktijk van de belastingmaatschap die toen werd opgestart onder leiding van Frans Sonneveldt. Sinds 1996 was Jeroen Missaar werkzaam bij ZCS BV. ZCS is een trustkantoor met grote internationale cliënten, waaronder beleggingsfondsen. Jeroen Missaar trad op als bedrijfsjurist, maar daarnaast ook als directeur van diverse Nederlandse doelvennootschappen in internationale structuren in tal van bedrijfssectoren. Jeroen Missaar heeft daardoor veel ervaring met het besturen van vennootschappen en de governance binnen ondernemingen. Jeroen heeft ook opgetreden als alternatieve bewaarder/fiduciary van vastgoedfondsen onder de AIFMD wetgeving. Compliance en toezichtwetgeving (DNB en AFM) vallen tevens binnen zijn vakgebied.

Jeroen Missaar heeft ook uitgebreide bestuurlijke ervaring. Zo was hij 13 jaar bestuurslid, waarvan 12 jaar als voorzitter, van Vereniging NEVOA beroepsorganisatie bedrijfsjuridisch adviseurs. Ook was hij sinds de oprichting voorzitter van Vereniging Dutch Circle, vereniging van trustkantoren die elkaar versterken op compliance en auditgebied.

Bedrijfsjuridisch Advies

Cliënten van Scales Legal B.V. zijn vooral ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, maar ook enkele internationaal opererende bedrijven en families. Daarbij wordt door Scales Legal B.V. bij voorkeur een langdurige relatie aangegaan, waarin de rol van externe bedrijfsjurist en adviseur op diverse zaken, waar een onderneming in juridische zin mee in aanraking komt, kan worden ingevuld en uitgebouwd. Jeroen vindt het belangrijk het bedrijf, de mensen daarachter en de markt waarbinnen wordt geopereerd goed te kennen om daadwerkelijk zinvol te kunnen adviseren. Scales Legal B.V. adviseert daarbij over ondernemingsrechtelijke kwesties, arbeidsrecht, het brede contractenrecht, privacy en intellectuele eigendom (waaronder licensing). Veel ervaring bestaat ook op de financiële toezichtwetgeving voor trustkantoren.

Scales Legal B.V. hanteert voor haar juridische adviesdiensten de laatste versie van de algemene voorwaarden van NEVOA, die van toepassing zijn op alle opdrachten die in dat kader worden aangegaan.