Huurrecht

Op het terrein van huurrecht ligt de expertise van de juristen met name op het gebied van huur van bedrijfsruimte. U moet bij bedrijfsruimte denken aan de huur van een winkelruimte, een kantoorpand, een horeca gelegenheid of een bedrijfshal. Wij kunnen u bij voorbeeld behulpzaam zijn bij het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten, u adviseren over huurprijsverhoging of –verlaging, u adviseren over huurbeëindiging (opzegging of beëindiging via kantonrechter), het treffen van minnelijke regeling ter beëindiging van de huurovereenkomst, het opstellen of beoordelen van renovatievoorstellen en u adviseren over huurachterstanden, inclusief incasso daarvan.