Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat zowel het arbeidsovereenkomstenrecht als het ontslagrecht. Enkele voorbeelden van onze werkzaamheden op het gebied het van arbeidsovereenkomstenrecht zijn:

 • Opstellen, beoordelen of actualiseren van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen, beoordelen of actualiseren van personeelsgids
 • Adviseren over de wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Adviseren over werken met oproepkrachten, payrolling en freelancers
 • Adviseren over arbeidsovereenkomst met dga/statutair directeur
 • Beoordelen toepasselijkheid en reikwijdte van cao’s
 • Opstellen, beoordelen of adviseren over de naleving van bijzondere bedingen, zoals een concurrentiebeding of relatiebeding
 • Loonvorderingen
 • Adviseren over vakantieregelingen
 • Advisering over medezeggenschap (Ondernemingsraad, PVT of Personeelsvergadering)
 • Advisering bij ziekte en verzuim

Enkele voorbeelden van onze werkzaamheden op het gebied van ontslagrecht zijn:

 • Begeleiden van reorganisaties, sparring partner bij het opstellen van een reorganisatieplan
 • Begeleiden van ontslagaanvragen via het UWV werkbedrijf / het voeren van verweer daartegen
 • Het treffen van minnelijke regelingen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, inclusief opstellen vaststellingsovereenkomst
 • Begeleiden van of verweer voeren tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
 • Optreden als gemachtigde in procedures met betrekking tot een relatiebeding of concurrentiebeding
 • Adviseren over werken met 65+ ers