Oprichters

Oprichters van de Juristenkamer zijn Claire Vendel en Fieke Boswinkel. Beiden studeerden in 1985 rechten aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Hoewel zij elkaar toen nog niet kenden, bleven hun wegen zich in de loop der jaren kruisen. Beiden woonden jaren later aan de Ramlehweg in Rotterdam Kralingen en weer veel later werden zij collega’s bij Deloitte & Touche, het huidige Deloitte in Rotterdam. Nadat hun wegen zich kort scheidden, omdat Vendel in 2005 besloot zich als zelfstandig adviseur te vestigen, trad Boswinkel twee jaar later in hetzelfde voetspoor.

Via hun gezamenlijke beroepsvereniging NEVOA bleven zij elkaar tegenkomen en eind 2011 smeedden zij de eerste plannen om meer kennis te gaan delen en – met behoud van ieders zelfstandigheid – te gaan samenwerken vanuit een gezamenlijke locatie.  Zij zochten naar een manier waarin zij deze manier van samenwerking het beste tot uitdrukking konden brengen. Verschillende rechtsvormen hebben de revue gepasseerd, maar eigenlijk wilden zij voornamelijk kennis delen door regelmatig met elkaar op een kamer door te brengen.

De daarvoor geschikte locatie werd in april 2013 gevonden in Rotterdam Hillegersberg, waar zij samen een aantal kamers in het pand “Grindweg 82” konden betrekken.