SCT Juridisch Adviesbureau

Per 1 oktober 2015 sluit mr. Anja van der Pol van SCT Juridisch Adviesbureau zich aan bij de Juristenkamer. Anja van der Pol (1961) studeerde in 1984 af in de privaatrechtelijke afstudeervariant aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na een stage startte zij op 1 januari 1985 als bedrijfsjuridisch adviseur in de logistiek. Zij volgde daarna diverse opleidingen zoals de Postacademische leergang Arbeidsrecht (PALA) en de Postacademische leergang Ondernemingsrecht (PALO). Eerder behaalde zij de vakdiploma’s voor het beroepsgoederenvervoer en volgde zij de opleiding tot mediator. Zij was jaren als examinator verbonden aan de Stichting Bureau Examens voor het Beroepsgoederenvervoer en als docent aan de Transport Hogeschool.

SCT Juridisch Adviesbureau ontstond meer dan dertig jaar geleden als verzelfstandiging van de juridische afdeling van de toenmalige brancheorganisatie NOB Wegtransport, een van de rechtsvoorgangers van de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Nog steeds werkt SCT Juridisch Adviesbureau als leverancier samen met TLN.

SCT Juridisch Adviesbureau adviseert en ondersteunt ondernemingen met name in de transport- en logistieke sector, maar ook daarbuiten, op juridisch terrein en bij daaraan gerelateerde vraagstukken. De advisering en ondersteuning richt zich in het bijzonder op:

  • Bedrijfsopvolging, -overdracht en -aankoop.
  • Het begeleiden van gehele of gedeeltelijke bedrijfsoverdracht aan familie en/of derde partijen, van aankoop en van in- en outsourcing.
  • Het opzetten (of beëindigen) van samenwerkingsverbanden tussen personen en/of ondernemingen en het vastleggen van afspraken.
  • Ondernemingsrecht; onder meer het vastleggen van interne verhoudingen tussen vennootschappen op het gebied van huur, geldleningen, zekerheden, het leveren van management en het maken en vastleggen van afspraken als er meerdere aandeelhouders zijn.
  • Arbeidsrecht; zoals het maken van arbeidsovereenkomsten en reglementen en het behandelen van arbeidsgeschillen en ontslagzaken.
  • Algemene juridische advieszaken zoals: – beoordelen en opstellen van overeenkomsten, logistieke dienstverleningsovereenkomsten, vervoerovereenkomsten, lening- en pandovereenkomsten en huurovereenkomsten en het behandelen van geschillen daarover; – adviseren over Algemene Voorwaarden, aansprakelijkheid en verzekering.
  • Incasso.

Opdrachtgevers zijn logistieke dienstverleners zoals (weg)vervoerders, distributiebedrijven en op- en overslagbedrijven. Vaak familiebedrijven, van klein tot middelgroot. Daarnaast zijn ook handelsondernemingen, garagebedrijven en diverse andere MKB-ondernemingen opdrachtgever van SCT Juridisch Adviesbureau.