Van Alten Juridisch Advies

De drijvende kracht achter het kantoor van Van Alten Juridisch Advies is mr. Peter van Alten (1972). Hij studeerde Nederlands Recht (bedrijfsrechtelijke afstudeervariant met sociaal recht als keuzevak) en Notarieel Recht in Leiden. Hij is in 1996 cum laude afgestudeerd op het gebied van het medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij een vast auteur van arbeidsrechtelijke artikelen in een landelijk vakblad en is hij voorzitter van een aantal klachtencommissies in Nederland. In de loop der jaren heeft Peter van Alten ook kennis en ervaring opgedaan op zowel het Onderwijsrecht als het Ambtenarenrecht. Hij geeft verder trainingen en opleidingen aan ondernemers en brancheverenigingen op het gebied van het arbeidsrecht. Vermeldenswaard is dat Peter van Alten al enige tijd secretaris is van Kiwanisclub Tholen.

Peter van Alten is zijn carrière begonnen als Juridisch adviseur bij een landelijk accountantskantoor. Na een aantal jaar is hij zich gaan specialiseren op het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.  Op 1 juni 2007 opende hij zijn eigen kantoor in Tholen (Zeeland). In 2011 breidde hij zijn activiteiten uit naar de regio Rotterdam. Hij werkte vanaf toen vanuit het kantoor in Schiedam samen met Fieke Boswinkel en Claire Vendel. Vanaf 01 april 2013 zijn zij samen verhuisd naar Rotterdam en werken zij sindsdien samen vanuit de vestiging in Rotterdam. Peter van Alten werkt tevens op en vanuit zijn kantoor in Tholen aan de Ondernemersweg 5.

Juridisch Advies

Zowel ondernemers als particulieren wenden zich tot het kantoor van Peter van Alten voor kwesties met een juridische grondslag. Dat zijn zowel kwesties op het gebied van het arbeidsrecht (waaronder onderwijsrecht en ambtenarenrecht) als het ondernemingsrecht (waaronder vraagstukken over vennootschapsrechtelijke kwesties, herstructurering van bedrijven en organisaties, koop-verkoop van ondernemingen en huurgeschillen).  Peter adviseert verder bedrijven op directieniveau over strategische keuzes.
Met de achtergrond van het Notarieel recht en Nederlands recht is Peter van Alten scherp getraind om de juiste verbanden te leggen tussen de verschillende rechtsgebieden in zijn werk, zodat hij oog heeft voor multidisciplinaire vraagstukken. Hij heeft contacten met deskundige fiscaal adviseurs, accountants, mediators, pensioenspecialisten, notarissen, arbodiensten en bedrijfswaarderingsdeskundigen, in binnen- en buitenland.
In de praktijk houdt Peter van Alten zich ook vaak bezig met conflicten tussen verschillende partijen over uiteenlopende onderwerpen op juridisch vlak. Hoewel Peter van Alten ervaring heeft met conflictbemiddeling, is hij ook geregeld te vinden in de rechtszaal van de kantonrechter.

De werkwijze van Peter van Alten wordt het beste omschreven als helder, deskundig en betrokken.